Ponúkame opravy a servis: 
- krvných a ortuových tlakomerov
- digitálnych teplomerov
- zvlhèovaèov
VÝMENA VZDUŠNICE NA POÈKANIE