naša adresa: 
  Radnièné námestie 7/C
  Bratislava - Prievoz
 kontakt: 

  tel.: 02/43 42 95 02

  mobil: 0908 752 781
  posla správu
 mapka: